Categorie: Het Spel & de Regels

Belangrijkste spelregels

Biedfout conventies

Biedfout conventies Stel: je rechtertegenstander opent 1 harten. Jij hebt een tweekleurenspel in ruiten en schoppen. Je denkt dit aan te geven met 2 harten. Je partner alerteert en legt uit dat je lengte...

Alerteren

Alerteerplichtig is: Elke bieding die geen interesse toont in de geboden speelsoort, of naast de geboden speelsoort extra informatie geeft over de verdeing. Zoals geen hoge 4-kaart, of ook een tweede kleur. Niet alerteerplichtig...

Stopwaarschuwing

Voor elk sprongbod moet het kaartje STOP op tafel worden gelegd en na enige tijd, ongeveer acht tot tien seconden, weer worden opgeruimd. Pas na dat opruimen mag de volgende speler bieden. Als een...

Schudden en geven

Schudden Als een spel moet worden geschud, moet dat grondig gebeuren en in aanwezigheid van minstens 1 tegenstander. Couperen (door de rechtertegenstander na het schudden een stapeltje kaarten te laten afnemen, die onder de...