Alerteren

Alerteerplichtig is: Elke bieding die geen interesse toont in de geboden speelsoort, of naast de geboden speelsoort extra informatie geeft over de verdeing. Zoals geen hoge 4-kaart, of ook een tweede kleur. Niet alerteerplichtig zijn:
  • 1-klaver en 1-ruiten opening als die minstens een 3-kaart beloven;
  • de echte 2-harten/schoppen-opening, ongeacht of die veel of weinig punten belooft;
  • doublet;
  • Stayman en Transfer na 1- en 2-SA opening als de tegenstanders uitsluitend pasten; na een opening of volgbod van de tegenstanders Stayman en Transfers wel alerteren
Altijd alerteren: Als je denkt dat de tegenstanders zonder alert op het verkeerde been worden gezet! Ook een conventioneel doublet! Opgelet! Een conventioneel bod niet alerteren is een vorm van onjuiste informatie! Na een biedvergissing kan alert en/of uitleg van partner een vorm zijn van ongeoorloofde informatie! (uit Bridge nr. 6, jaargang 77. Door Rob Stravers en Siger Seinen)

Dit vind je misschien ook leuk...